Priser

Priser på attester og vaccinationer.

Prislisten oplyser priserne på de mest almindelige rejsevacciner. Vær opmærksom på, at der udover betaling for selve vaccinen også, ved hver konsultation, vil være et vaccinationshonorar, som er uafhængigt af antallet af vacciner der gives.

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Attester:  
Adoptionsattest kr. 1,512,50,-
Adoptionsattest (almen fysisk helbred) kr. 778,50,-
Attest ved afbestilling af rejse: kr. 422,50,-
Sygemelding / Attest vedr. uarbejdsdygtighed kr. 350,-
Udvekslingsattest kr. 750,-
Fritagelse for sikkerhedssele kr. 350,-
Vaccinationer:  
Pneumovax / Lungebetændelse-vaccine kr. 175,-
Tetanus-vaccine kr. 60,-
Rejsevaccinationer:  
Central Europæisk Hjernebetændelse kr. 215,-
Difteri / Tetanus-vaccine kr. 65,-
Engerix B. Leverbetændelse B / Barn kr. 310,-
Engerix B / Barn kr. 170,-
Engerix B / Leverbetændelse B kr. 235,-
Epaxal, Hepatitis A kr. 375,-
Gul feber kr. 125,-
Havrix 1440 / Barn (langtidsvirkende vaccine) kr. 220,-
Twinrex A+B / Barn kr. 275,-
Twinrex /  Leverbetændelse A+B kr. 400,-
Tyfus kr. 185,-
Recept på rejsemedicin kr. 120,-

Alle priser er inkl. moms

Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning
om priser på andre vaccinationer eller ydelser.