Læger

Læge Helen Grøndal Haxbøl 
Speciallæge i Almen Medicin

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin